Share to FB
Vaš astronumerološki horoskop

Pomoću istog vetra,
jedan brod plovi na istok, drugi na zapad.
No, smer plovidbe ne određuje vetar,
već jedra kazuju kuda ćemo.
Poput jedara na brodu, ploveći kroz život,
svako od nas je taj koji određuje cilj,
a potom odabire put do cilja.

Svi vi u sebi možete (i morate) razviti
dalekosežne zamisli o željama,
sposobnost oblikovanja događaja i poduhvata.
Svi vi posedujete moć unutarnje sinteze,
i sve što tražite, oduvek imate u sebi.
Treba to samo znati...

... i evo; rekao sam vam - sada znate.portalIzlaz na 

portal