MIDNIGHT DRAGON

Da bi se sprečilo kompjutersko skeniranje sajta i nanošenje štete odabran je najlakši način zaštite. Izaberete dva broja (A i B), koja treba sabrati i izaberete rezultat (C).
A + B = C
I pritisnite "Provera"!

Ukoliko je rezultat tačan, aplikacija vam dozvoljava da uđete .

A

+

B

=

C